Kémia BSc szak

Utolsó módosítás dátuma : 2015. október 20.

ismertető

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vegyész
Szakirányok: borász-analitikus és tanári szakirány (tanulmányaikat MA képzésben folytatva tanári végzettséget
szerezhetnek)
A képzés célja: korszerű természettudományos szemléletmóddal bíró magas szintű kémiai tudással rendelkező
szakemberek képzése. A szak követelményeit teljesítők megfelelő ismeretekkel bírnak a társ természettudományok,
valamint az informatika területén; képesek az alapképzésben megszerzett ismereteik önálló bővítésére, a hazai és a
külföldi szakirodalom feldolgozására. Hallgatóinkat felkészítjük a kémia alapszakhoz kapcsolódó BSc- illetve MA
képzésekben való sikeres helytállásra.
Az ideális jelentkező: aki érdeklődik a természettudományok (elsősorban a kémia) iránt; aki gyakorlatias beállí-
tottságú, kedvet érez a laboratóriumi munkához; akinek távlati céljai között szerepel valamely kémia alapszakra
épülő diploma megszerzése; aki szeretné megismerni természetes és mesterséges környezetünk anyagait, folyamatait,
működésük törvényszerűségeit; aki szeretne analitikai laborban dolgozni, kémiát tanítani.
Nyelvi követelmények: az alapoklevél megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga
vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés: a kémia alapszakot nálunk teljesítő hallgatóknak lehetősége van
Egerben tanári MA, az ország bármely felsőoktatási intézményében, kémia alapszakra épülő további mesterképzésben
való részvételre. Az eddigiekben az EKF Kémia Tanszékén végzett hallgatók nagy számban és sikeresen vettek
részt kiegészítő illetve másoddiplomás képzésekben.
A szakma szépségei: a kémia szépsége a kísérletezésben rejlik: hallgatóinknak a gyakorlatok során bőséges lehető-
séget biztosítunk elméleti tudásuk elmélyítésére, megalapozására. Szakmánk fejlődése az elmúlt században a leggyorsabbak
közé tartozott, és minden esély megvan arra, hogy ez továbbra is így maradjon. A jövő tehát a kémikusoké!
„A bor az oldatok királya" - ki foglalkozhatna vele érdemben, ha nem a kémikus?
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: a vegyipar továbbra is „húzóágazatnak" számít hazánkban, így a potenciá-
lis munkahelyek száma várhatóan jelentős marad. Napjainkban a kémia szakos tanárok egyre jobban keresetté válnak.
Magyarország és közelebbről régiónk élelmiszeripara nagy, lendületesen fejlődő gazdasági erőt képvisel. A
minőség javítása illetve fenntartása megköveteli a megfelelően képzett szakemberek alkalmazását.

2015. 10. 20.


< Vissza