Kémiatanár

Utolsó módosítás dátuma : 2019. október 08.

szakismertető

KÉMIATANÁR

 

Képzési forma, munkarend: osztatlan tanárképzés, nappali és levelező
Képzési idő: 10 félév
Felvételi követelmény: a felvételi tájékoztató szerint a választott szakpártól függően
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Kémiatanár (természettudományi gyakorlatok)

A képzés célja: A kémia szakmai ismeretek osztatlan tanárszakon, alapképzési szakon (BSc.) való megszerzését követően, ezen ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

A képzés sajátosságai: a fő hangsúlyt a modern szakmai ismeretek mellett a legmodernebb oktatási módszerek megismertetésére a kémia tanításában való alkalmazásuk speciális lehetőségeinek bemutatására fekteti. Célja a kémia megszerettetésére szakmailag és módszertanilag felkészült, már a képzés során jelentős oktatási gyakorlatra szert tévő tanárok képzése. A tananyagba integráltan bemutatja a karon folyó legfontosabb szakmai és szakmódszertani kutatások releváns eredményeit (táplálkozástudomány, élelmiszerbiztonság, élelmiszeranalitika, eszközkészlet).

Nyelvi követelmények: az oklevél megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés: tehetséges hallgatóink számára igénybe kívánjuk venni az EKE TTK által biztosított gyakornoki programot, melynek során a képzések befejezése után is lehetőségük marad hallgatóként elkezdett kutatásaik kiteljesítésére. Ezen kívül legtehetségesebb hallgatóink számára a külföldi tanulásra is meg van a lehetőség (az ERASMUS program keretén belül). A legtehetségesebbek folytathatják tanulmányaikat az EKE Neveléstudományi Doktori Iskolája öt doktori programjának valamelyikében.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: az utóbbi években egyre csökkent az érdeklődés a kémiatanári pálya iránt, ennek eredményeként a munkaerő piaci kereslet jelentősen megnőtt.

 


< Vissza